ฝาก 50 รับ 100

ฝาก 50 รับ 100 การโจมตีการเลือกตั้ง สยองขวัญวันเลือกตั้งของฝรั่งเศส

ฝาก 50 รับ 100 การโจมตีการเลือกตั้ง สยองขวัญวันเลือกตั้งของฝรั่งเศส

ฝาก 50 รับ 100 นักบวชคนหนึ่งชื่อ Father Christophe ถูกมีดบาดถึง 20 ครั้ง และภิกษุณีผู้เฒ่าคนหนึ่งถูกแทงที่มือ...

Continue reading...